742.454 odjíždí strojně z Děhylova do Ostravy a dále do Polanky nad Odrou (11. 12. 2018, foto: Zdeněk Šindlář).

742.454 odjíždí strojně z Děhylova do Ostravy a dále do Polanky nad Odrou (11. 12. 2018, foto: Zdeněk Šindlář).