Další vlak s pšenicí

05.08.2022 14:30

 

 Ve dnech 3. - 5. srpna 2022 bylo na vlečce sila NAVOS, a. s., která je zaústěna do stanice Opava západ, nakládáno pšenicí dalších třicet vozů. Pšenici bylo potřeba převézt do sila NAVOS, a. s., v Šakvicích. Prázdná souprava již jednou zásilku pšenice z Opavy do Šakvic vezla; po vykládce byla 3. srpna poslána do Opavy pro další várku. Z Šakvic do Břeclavi ji vezla lokomotiva 240.086, z Břeclavi do Ostravy-Svinova 363.005 a závěrečným úsekem z Ostravy-Svinova do Opavy východu ji provezla 181.084.

 Převoz na západní nádraží zajistily lokomotivy 753.766 + 753.775, které zároveň přistavily na vlečku sila prvních deset vozů k nakládce. Druhou obsluhu provedla 4. srpna dopoledne lokomotiva 753.779, která z vlečky odvezla prvních deset ložených vozů a přistavila další desítku prázdných vozů. Naložené vozy pak převezla na východní nádraží k dočasnému odstavení na koleji č. 6. Třetí obsluha proběhla 4. srpna večer, kdy lokomotivy 753.766 + 753.755 od vlaku Nex 60209 odvezly z vlečky druhou desítku ložených vozů a přistavily k nakládce posledních deset vozů. Závěrečná obsluha se uskutečnila v pátek 5. srpna dopoledne, kdy lokomotiva 753.768 odvezla z vlečky posledních deset ložených vozů.

 Všech třicet vozů různých řad (Tadgns, Uagps, Uapps a Tdgrrs) bylo poté v Opavě východ sestaveno do jedné soupravy, pro kterou odpoledne přijela z Ostravy-Kunčic lokomotiva 363.028. Ta následně vlak s více než 1700 tunami pšenice odvezla v trase vlaků Pn 54733 / Pn 55147 (Opava východ 14:50 - Ostrava-Svinov 15:40 - 18:04 - Přerov přednádraží 19:08 - Hodonín 20:10) do Hodonína, odkud bude vlak pokračovat v noci ze 7. na 8. srpna do Šakvic.