KLUB: Proběhla Členská schůze

04.01.2014 18:45

 

Dne 4. 1. 2014 proběhla výroční Členská schůze OŽK. Pro zájemce o členství a naši činnost dáváme na vědomí, že byl schválen Plán činnosti OŽK pro rok 2014. Rovněž došlo ke změnám ve vedení Výboru a Revizní komisi OŽK. Schůze budou nadále probíhat každý první týden v měsíci, v pátek od 16:00, resp. v sobotu od 15:00. Bližší informace o termínech schůzí naleznete na našem webu.

 

Text: Miroslav Pösel