KLUB: Schůze

01.11.2013 17:53

 

Upozorňujeme všechny členy OŽK, že se v sobotu 2. 11. 2013, od 15:00, koná běžná schůze Výboru OŽK. Účast členů Výboru je nutná, účast ostatních členů OŽK doporučujeme. Těšíme se na hojnou účast.

Text: Miroslav Pösel