Koleje překlenul obchvat

24.06.2022 22:40

 

         V týdnu od 20. června 2022 byly železniční trať Vávrovice – Opava západ a vlečkové kolejiště Moravskoslezské cukrovary a. s., odštěpný závod Opava, překlenuty ocelovými mostními nosníky. Nosníky byly za pomoci automobilových jeřábů uloženy na čtyři betonové pilíře estakády západní části severního obchvatu města Opavy.