Napěťová výluka v Ostravě-Třebovicích

28.04.2019 11:50

 

 28. dubna 2019 v čase 7:05 - 14:19 proběhla na železniční trati v úseku Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice napěťová výluka z důvodu tažení linky VVN  110 kV přes železniční trať v km 262,900 - 263,000. Vlaky elektrické trakce tudy jezdily s přípřeží / postrkem lokomotivy nezávislé trakce. Osobní vlaky zde vozila lokomotiva 714.209 SÚ Bohumín, nákladní vlak Nex 60208, který běžně vozí elektrická lokomotiva z Přerova až do Opavy byl dnes veden elektrickou lokomotivou (123.023) jen z Přerova do Ostravy-Svinova. Z Ostravy do Opavy vlak vezla opavská záloha 742.261.

 1. května výluka pokračuje a to v čase 9:25 - 18:20. Provoz v úseku Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice je tentokrát zcela zastaven. Vlaky R 1120, R 1122 - R 1129 a R 1131 jsou vedeny náhradní dopravou (autobusem) v úseku Ostrava-Svinov - Opava východ, vlaky Os 3411 - Os 3428 jsou vedeny náhradní dopravou (autobusem) v úseku Ostrava-Svinov - Děhylov.

 Napěťová výluka se bude konat ještě 22. června v čase 9:25 - 18:10. Vlaky osobní dopravy, vedené v elektrické trakci, budou v úseku Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice doplněny o motorovou lokomotivu.