Obilí s IDS Cargo

19.01.2023 08:00

 

         Ve dnech 17. – 19. ledna 2023 probíhala na vlečce sila NAVOS, a. s., která je zaústěna do stanice Opava západ, nakládka dvaatřiceti vozů obilím. Po dlouhé době zajistil návoz, manipulaci s vozy i odvoz soupravy soukromý dopravce, konkrétně tedy firma IDS Cargo a. s.

         Prázdná souprava byla do Opavy odeslána 15. ledna 2023 z vlečky Viterra Czech s. r. o., která je zaústěna do stanice Ústí nad Labem-Střekov. Převoz soupravy až do Opavy zajistila lokomotiva 121 084-2 (91 51 3 150 754-2), a to nejprve z Ústí do Olomouce v trase vlaku Pn 69131 (Ústí nad Labem-Střekov 13:20 – Olomouc přednádraží 19:26). Tam celá souprava i s lokomotivou vyčkala do následující noci. 16. ledna pak pokračovala z Olomouce do Opavy jako vlak Pn 54381 (Olomouc přednádraží 22:01 – Výhybna Polanka nad Odrou 23:43 – 00:23 – Ostrava-Svinov 00:28 – Opava východ 00:52 – 01:57 – Opava západ 02:02), přičemž ve Výhybně Polanka nad Odrou bylo ponecháno jedenáct vozů, aby byly dodrženy předpisy správce infrastruktury ohledně maximální možné délky vlaku na trati mezi Ostravou a Opavou.

         V Opavě východ na koleji již od odpoledne čekala lokomotiva 740 459-2, která přijela strojně z Dětmarovic jako vlak Lv 54276 (Dětmarovice 14:42 – Ostrava-Svinov 15:05 – 15:29 – Opava východ 16:18). Bylo 17. ledna, když na opavském východním nádraží zastavila lokomotiva 121 084-2 s jednadvaceti prázdnými vozy, mířícími do sila. Lokomotiva 740 459-2 vozy převzala a vydala se s nimi na západní nádraží a poté s částí soupravy na vlečku sila k nakládce. Lokomotiva 121 084-2 odjela z Opavy do Ostravy teprve ráno, v trase vlaku Lv 54411 (Opava východ 03:55 – Ostrava-Svinov 04:25).

         17. ledna večer bylo prvních jedenáct vozů s celkem 642.000 tunami obilí převezeno z Opavy západ do Výhybny Polanka nad Odrou k dočasnému odstavení. Za tím účelem byl vypraven vlak Pn 55401 (Opava západ 17:52 – Opava východ 17:59 – 18:31 – Ostrava-Svinov 19:33 – 19:36 – Výhybna Polanka nad Odrou 19:42), který vedla lokomotiva 740 459-2. Zpátky do Opavy se vrátila jako vlak Pn 55418 (Výhybna Polanka nad Odrou 21:15 – Ostrava-Svinov 21:21 – Opava východ 21:50 – 22:05 – Opava západ 22:10) a s sebou vezla jedenáct prázdných vozů, které byly 16. ledna dočasně ponechány v Polance.

         Další ložené vozy měly být z Opavy do Polanky převezeny 18. ledna a za tím účelem byly zavedeny vlaky Pn 53383 (Opava západ – Opava východ – Ostrava-Svinov – Výhybna Polanka nad Odrou) a Lv 53392 (Výhybna Polanka nad Odrou – Ostrava-Svinov – Opava východ – Opava západ). Nakonec byly odřeknuty.

         Jednadvacet ložených vozů bylo z Opavy do Polanky odvezeno tedy až 19. ledna. Ze západního na východní nádraží musely být vezeny po dvou částech. K převozu první části byl vypraven vlak Pn 52367 (Opava západ 15:50 – Opava východ 15:56), který vezl deset vozů s celkem 587.000 tunami obilí. V Opavě východ byly vozy dočasně odstaveny a lokomotiva 740 459-2 se vrátila jako vlak Lv 55227 (Opava východ 16:05 – Opava západ 16:08) do Opavy západ. V trase kmenového vlaku Pn 52419 (Opava západ 17:01 – Opava východ 17:08 – 17:47 – Ostrava-Svinov 18:41 – 18:59 – Výhybna Polanka nad Odrou 19:05) pak ze západního nádraží odvezla zbylých jedenáct vozů s celkem 638.000 tunami obilí, přičemž v Opavě východ k nim bylo přivěšeno deset vozů od vlaku Pn 52367. Se všemi jednadvaceti vozy pak lokomotiva 740 459-2 pokračovala do Polanky nad Odrou, kde byly vozy přidány k dočasně odstaveným jedenácti vozům od vlaku Pn 55401. Poté odjela lokomotiva do Studénky jako vlak Lv 55320 (Výhybna Polanka nad Odrou 20:05 – Studénka 20:18).

         20. ledna 2023 odpoledne byl z Polanky nad Odrou vypraven ucelený vlak do Německa, vezoucí obilí z Opavy západ do přístavu Rostock. Dvaatřicet vozů s celkem 1867.000 tunami obilí vezly lokomotivy 91 51 3 150 751-8 + 91 54 7 121 065-7 nejprve do Olomouce jako vlak Pn 53600 (Výhybna Polanka nad Odrou 12:23 – Olomouc přednádraží 16:41) a poté z Olomouce do Ústí nad Labem jako vlak Pn 69140 (Olomouc přednádraží 16:41 – Ústí nad Labem-Střekov).