Obsluha vlečky DP Ostrava

13.02.2019 05:20

 Na vlečku DP Ostrava, která je zaústěná do železniční stanice Ostrava-Třebovice, byly 13. února dopoledne přistaveny dva vozy řady Res s tramvajemi. Jde o bývalé liberecké tramvaje typu T2R (evidenčních čísel 18 a 19), které odkoupil Dopravní podnik Hlavního města Prahy. V Ústředních dílnách Martinov mají tramvaje projít renovací. Bližší informace jsou k nalezení v článku na webu www.cs-dopravak.cz/zpravy/2019/2/10/tramvaje-t2r-se-vracej-do-ostravy-na-opravu. Obsluhu vlečky zajistil dopravce ČD Cargo lokomotivou 742.025. Stejným strojem byly o den později z vlečky odvezeny dva prázdné vozy.