Oprava kolejí v Krnově

09.10.2018 20:55

 

 Od 9. října 2018 jsou v Krnově opravovány staniční koleje č. 14 a 16. Do 22. října je v plánu provést vytržení původního kolejového roštu, odtěžení štěrku, zřízení pláně, vytvoření nového štěrkového lože, položení nového kolejového roštu, svaření kolejnic a úpravu geometrické polohy koleje. Vytržení i pokládku zajišťuje jeřáb EDK, který byl spolu s dalšími vozidly přivezen lokomotivou 750.111 z Brodku u Přerova.