Převoz pšenice mezi sily

27.07.2022 05:10

 

 Koncem července 2022 byla po delší době obsloužena vlečka sila na Otické ulici v Opavě. Pšenicí se zde nakládalo 31 vozů, které poté zamířily do sila Šakvice. Prázdné vozy přivezla z Ústí nad Labem lokomotiva 363.044 a do Opavy východ dorazily 28. července dopoledne. Po poledni bylo lokomotivou 753.779 přistaveno do sila prvních jedenáct vozů k nakládce. Druhá obsluha proběhla v noci na 29. července lokomotivami 753.766 a 753.768 od vlaku Mn 80013, kdy bylo prvních jedenáct naložených vozů přestaveno ze sila do Opavy západ a k nakládce bylo přistaveno dalších deset vozů. Třetí obsluha se uskutečnila 29. července dopoledne lokomotivou 753.779 od vlaku Mn 80811. Z vlečky bylo odvezeno deset ložených vozů (devět z nich poté vlakem Mn 80811 pokračovalo do Opavy východ k dočasnému odstavení) a na vlečku zamířilo posledních deset vozů k nakládce. Po poledni stáhla lokomotiva 753.779 dalších jedenáct ložených vozů z Opavy západ do Opavy východ. Posledních deset ložených vozů vzal ze západního na východní nádraží páteční vlak Nex 60209 (Krnov - Ostrava hl. n. ONV), tažený lokomotivami 753.768 + 753.775, který v Opavě západ mimořádně manipuloval.

 30. července 2022 odpoledne sestavila lokomotiva 753.768 v Opavě východ ucelený vlak Pn 52070 (Opava východ 21:34 - Přerov přednádraží 00:21), složený z třiceti vozů s pšenicí. Ty byly předtím odstaveny na kolejích 6 a 16, které nejsou  vybaveny trakčním vedením. Večer pro vlak přijela lokomotiva 182.134, která jej v noci odvezla do Přerova. Z Přerova pokračovala zásilka pšenice přes Břeclav do stanice Šakvice na vlečku tamního sila. Jednatřicátý vůz - Tadgns 31 54 0825 064-7 - byl ze soupravy vyřazen a odstaven kvůli technické závadě na kolech, a jako ložený byl v pondělí 1. srpna odvezen do ostravské opravny vozů ČD Cargo.