Vozy Uacs opět na vlečce OMYA

08.02.2023 23:00

 

 V druhém únorovém týdnu byly přes Opavu provezeny mimo jiné i dva nádržkové vozy Uacs 83 54 9322 675-5 a Uacs 83 54 9322 679-7 držitele Fatra, a. s., Napajedla. Tyto vozy jsou využívány k přepravě mletého mramoru mezi vlečkou OMYA CZ s. r. o., Pomezí, která je zaústěna do širé tratě v blízkosti zastávky Lipová Lázně jeskyně, a vlečkou závodu Fatra, a. s., Napajedla. Mletý mramor je používán výrobě podlahových krytin, konkrétně linolea.

 Oba vozy byly mnoho měsíců bez práce a stály na domovské vlečce. Vůz Uacs 83 54 9322 675-5 vezl zásilku mletého mramoru z Pomezí do Napajedel naposledy 21. dubna 2022, vůz Uacs 83 54 9322 679-7 pak 6. května 2022. Pro mramor byly znovu poslány až začátkem února 2023. Opavou projely jako prázdné v prvních hodinách dne 7. února, a ještě týž den doputovaly na vlečku OMYA. Vůz Uacs 83 54 9322 679-7 se zásilkou mletého mramoru se na cestu z hor zpět na domovskou vlečku vydal již 8. února.