Výluka na trati 310 Opava východ – Krnov

05.03.2018 00:00

 

 Ve dnech 5. – 8. března 2018 se na trati Opava východ – Krnov uskuteční čtyři denní výluky, jejichž účelem bude údržba tratě a odstranění vegetace. Výluka ROV 23009 bude rozdělena do dvou etap. Jako první proběhne etapa "B" ve dnech 5. a 6. března, kdy bude vždy v čase 7:45 – 14:15 vyloučen úsek Opava východ - Opava západ. Ve dnech 7. a 8. března proběhne etapa "A", kdy bude vždy v čase 8:00 – 14:00 vyloučen úsek Opava východ – Skrochovice.

 Opatření v osobní dopravě

 Během výluk budou vlaky osobní dopravy vedeny náhradní dopravou (autobusy). Rychlíky R 1123, R 1125 – R 1128 a R 1130 budou v obou etapách výluky vedeny autobusem v úseku Opava východ – Krnov. V případě osobních (zastávkových) vlaků se náhradní doprava týká těchto spojů: Os 3467, Os 3513, Os 3515, Os 3517, Os 3518, Os 3519, Os 3520, Os 3522. Při etapě "A" budou tyto vlaky vedeny náhradním autobusem v úseku Opava východ – Skrochovice, při etapě "B" v úseku Opava východ - Opava západ. Další informace včas poskytne web: cd.cz/omezeniprovozu

 Opatření v nákladní dopravě

 Po dobu výluky pojedou vlaky Mn 80810 a Mn 80811, kterými jsou obsluhovány stanice Opava západ, Skrochovice a přilehlé vlečky, ještě před začátkem výluky. Vlaky Mn 80813 a Mn 80814 (Krnov – Opava východ a zpět) budou vedeny jako zpožděné po výluce.

 Ostatní

 Při výluce budou z automatické činnosti vypnuty přejezdy ve vyloučeném úseku.