Výluka na trati 318

09.10.2018 21:00

 

 Ve dnech 10. – 19. října 2018 proběhne na trati Kravaře ve Slezsku – Chuchelná nepřetržitá výluka při které bude opraveno přes půl kilometru traťové koleje v Km 15, 609 – Km 16, 154 a také bude opraven železniční přejezd P7891 v Km 16, 040, nacházející se na účelové komunikaci mezi Bolaticemi a Albertovcem. Dojde k vytržení starého kolejového roštu, odtěžení štěrkového lože, zřízení pláně, zhotovení nového štěrkového lože, položení nového kolejového roštu na betonových pražcích, úprava geometrické polohy koleje a svaření kolejnic pro vytvoření bezstykové koleje. Po dokončení stavebních prací se přes opravované místo bude dva týdny jezdit pouze rychlostí 30 km/h a to z důvodu konsolidace štěrkového lože.

 Výluka začala 10. října v 7:55 po příjezdu vlaku Os 13456 z Chuchelné a skončí 19. října v 17:55 před odjezdem vlaku Os 13479 z Kravař. Po dobu výluky budou všechny osobní vlaky na uvedené trati vedeny náhradní dopravou (autobusem). V trase Opava východ – Kravaře ve Slezsku – Chuchelná budou autobusem vedeny také vlaky Os 13451 (v pracovní dny) a Os 13488 (denně). Podrobnosti o náhradní dopravě jsou uvedeny na stránkách dopravce: www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/5549/.

Fotogalerie: Výluka na trati 318