Výluka na trati 321

21.06.2022 07:00

 

         Ve dnech 21. – 30. června 2022 se na železniční trati mezi Ostravou a Opavou koná výluka dle výlukového rozkazu ROV 25008. Výluka je rozdělena do několika etap.

         Etapa „A“ začala 21. června v 07:50 a skončí 30. června v 15:00. Vyloučeno je zabezpečovací zařízení na přejezdech P7737 (Km 279.228) a P7738 (Km 279.484), které se nacházejí v úseku Háj ve Slezsku – Štítina, konkrétně z každé strany zastávky Lhota u Opavy. Oba přejezdy budou při výluce doplněny závorami včetně výstražníků, a také signalizací pro nevidomé a slabozraké. V místě přecházení chodců budou břevna závor doplněna zábranou. Výstroj přejezdů bude umístěna do nově postavených reléových domků. Přejezdy propojí s domky nově položené kabely.

         Etapa „B“ začala 21. června v 07:50 a skončí 27. června v 15:00. Při výluce bude vypnuto traťové zabezpečovací zařízení v úseku Háj ve Slezsku – Štítina a dále bude vypnuto přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdech P 7736, P 7739 a P 7740. Důvodem výluky je spojkování a ukončení stávajících kabelů opravovaných přejezdů P7737 a P7738 v nových technologických skříních přejezdů.

         Etapa „C“ začala 21. června v 07:50 a skončí 27. června v 15:00. Při výluce bude vyloučena traťová kolej v úseku Háj ve Slezsku – Štítina z důvodu opravy mostu přes potok Sedlinka, který se nachází v Km 281.857 tratě Ostrava – Opava, u stanice Štítina. Mostu budou podlévána ložiska.

         Etapa „D“ se bude konat 24. června v čase 00:15 – 03:20 za účelem spuštění nového softwaru PZS, TZZ a SZZ na trati mezi Ostravou a Opavou. Při výluce bude vypnuto: TZZ v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ, SZZ v Ostravě-Třebovicích, Děhylově, Háji ve Slezsku, Štítině a Opavě-Komárov a PZS v úseku Ostrava-Svinov – Opava-Komárov.

         Etapy „E“ a „F“ budou denní výluky, jejichž účelem bude vždy v čase 07:00 – 15:00 odstranění defektoskopických závad, odstranění závad zjištěných jízdou měřicího vozu a odstranění nežádoucí vegetace. Etapa „E“ proběhne 23. a 24. června v souběhu s etapami "B" + "C" a bude při ní vyloučena traťová kolej v úseku Děhylov – Štítina. Etapa „F“ proběhne ve dnech 27. – 30. června a bude při ní vyloučena traťová kolej v úseku Štítina – Opava východ.

         Vlaky osobní dopravy jsou vedeny náhradní dopravou podle výlukového jízdního řádu: www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k321-2022vyluka08.pdf

         Při etapách „B“ a „C“, respektive i „E“ (21. – 27. června) jsou dálkové vlaky IC 513 „Opavan“ (Praha hl. n. – Opava východ) a IC 514 „Opavan“ (Opava východ – Praha hl. n.) nahrazeny autobusem v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ. Souprava nocuje v Bohumíně. Pro přesun mezi Ostravou a Bohumínem jsou vypravovány vlaky Sv 94925 a Sv 94926. Dálkové vlaky RJ 1013 „Regiojet“ (Praha hl. n. – Opava východ) a RJ 1002 „Regiojet“ (Opava východ – Praha hl. n.) jsou nahrazeny autobusem v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ. Souprava nocuje odstavena ve stanici Ostrava-Svinov.

         Rychlíky linky R27 (Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc) jsou vedeny náhradní dopravou v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ. Rychlíky, jedoucí také úsekem Ostrava střed – Ostrava-Svinov jsou v tomto úseku vedeny soupravou 843 + Btn753 + Bftn791, která se na noc přesouvá do Bohumína k čištění a údržbě.

         Spěšné vlaky linky R61 (Opava – Třinec) a osobní vlaky linky S1 (Opava – Český Těšín) jsou vedeny náhradní dopravou v úseku Háj ve Slezsku – Opava východ.

         Neprůjezdná trať narušila oběh motorových jednotek 814 + 914 SS Opava. Pro zajištění provozu na tratích Studénka – Bílovec a Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město byly vyčleněny motorové jednotky 814 037-8 + 914 037-7 a 814 116-0 + 914 116-9. K údržbě a čištění jezdí tyto jednotky do depa Bohumín. Za tím účelem jsou od 22. června vypravovány vlaky Sv 94927 (Suchdol nad Odrou – Studénka – Bohumín) a Sv 92928 (Bohumín osobní nádraží – Studénka – Suchdol nad Odrou). Protože v té době chybí vozidlo pro vlaky Os 13386 (Suchdol nad Odrou 23:21 – Nový Jičín město 23:34) a Os 13351 (Nový Jičín město 04:02 – Suchdol nad Odrou 04:15), vozí tyto vlaky vždy jeden z bohumínských motorových vozů řady 811. V neděli 26. června pak vůz 811 odvozí všechny vlaky na trati Suchdol – Nový Jičín.

         Při etapě „F“, konající se ve dnech 28., 29. a 30. června, budou rychlíky R 841, R 843 – R 847 a R 850 nahrazeny autobusy v úseku Ostrava-Svinov – Opava východ. Spěšné vlaky Sp 1606, Sp 1607, Sp 1609, Sp 1610, Sp 1613, Sp 1614, Sp 1617, Sp 1618 a Sp 1621 a osobní vlaky Os 3406 – Os 3421 a Os 3446 budou vedeny náhradní dopravou v úseku Štítina – Opava východ.

         Ve dnech 21. – 27. června budou vlaky nákladní dopravy vedeny odklonovou trasou Krnov – Bruntál – Olomouc. Posledními vlaky, které projely před výlukou, byly Mn 80010 (Ostrava levé – Krnov) a Mn 80013 (Krnov – Ostrava hl. n. ONV), jedoucí v noci z 20. na 21. června. V úterý 21. června večer pak byly vypraveny první odklonové vlaky přes Bruntál. Plán počítá s vypravením dvou párů odklonových vlaků. Zátěž z Opavy (od vlaku Mn 80810) a Jeseníků (od vlaku Pn 62683) má vozit vlak Pn 53494 (Krnov 17:40 – Olomouc hl. n. 20:18), zátěž z Krnovska má pravidelný vlak Mn 80110 (Krnov – Rýmařov), vedený ve zpožděné trase, převézt nejprve do Valšova, kde zátěž přejde na vlak Pn 53594 (Valšov 21:10 – Olomouc hl. n. 22:14). Návoz zátěže pro Jeseníky zajistí vlak Pn 53535 (Olomouc hl. n. 23:45 – Krnov 01:29), zátěž pro Krnov a Opavu přiveze vlak Pn 53545 (Olomouc hl. n. 01:00 – Krnov 02:38). V praxi však podle aktuální zátěže stačí vypravit i pouze jeden pár vlaků. Hnacími vozidly jsou vždy dvě lokomotivy 753.7 SOKV Ostrava. Poslední odklon z Olomouce do Krnova projede v pondělí 27. června. Zátěž, která se v tento den odpoledne sjede v Krnově, bude již směrována na Opavu a Ostravu. Při denních výlukách mezi Štítinou a Opavou, konajících se ve dnech 28. - 30. června, nebude možná obsluha vlečky TEVA Czech Industries s. r. o., Opava-Komárov.