7. den

Oběhy platné v (1) - (4)

Os 3463

Krnov (4:28) - Opava východ (5:08)

Os 3445pk

Opava východ (5:27) - Ostrava-Svinov (6:02)

R 1132

Ostrava-Svinov (6:09) - Opava východ (6:29)

R 1132pk

Opava východ (6:33) - Olomouc hl. n. (8:52)

R 1127

Olomouc hl. n. (11:07) - Opava východ (13:37)

R 1127pk

Opava východ (13:45) - Ostrava-Svinov (14:06)

R 1127

Ostrava-Svinov (14:10) - Ostrava střed (14:23)

R 1122pk (92)

Ostrava střed (15:49) - Ostrava-Svinov (16:04)

R 1122vl (92)

Ostrava-Svinov (16:09) - Opava východ (16:29)

R 1122pk (92)

Opava východ (16:33) - Olomouc hl. n. (18:52)

R 1135

Olomouc hl. n. (19:07) - Krnov (20:57)

Os 3506

Krnov (21:07) - Moravský Beroun (22:08)

Os 3506pk

Moravský Beroun (22:12) - Olomouc hl. n. (23:03)

 

Oběhy platné v (5) - (7)

Os 3463

Krnov (4:28) - Opava východ (5:08)

Os 3445pk

Opava východ (5:27) - Ostrava-Svinov (6:02)

R 1132

Ostrava-Svinov (6:09) - Opava východ (6:29)

R 1132pk

Opava východ (6:33) - Olomouc hl. n. (8:52)

R 1127

Olomouc hl. n. (11:07) - Opava východ (13:37)

R 1127pk

Opava východ (13:45) - Ostrava-Svinov (14:06)

R 1127

Ostrava-Svinov (14:10) - Ostrava střed (14:23)

R 1122pk (93)

Ostrava střed (15:49) - Ostrava-Svinov (16:04)

R 1122 (93)

Ostrava-Svinov (16:09) - Opava východ (16:29)

R 1122pk (93)

Opava východ (16:33) - Olomouc hl. n. (18:52)

R 1135

Olomouc hl. n. (19:07) - Krnov (20:57)

Os 3506

Krnov (21:07) - Moravský Beroun (22:08)

Os 3506pk

Moravský Beroun (22:12) - Olomouc hl. n. (23:03)

 

(92) - jede (1) - (4), nejede 22. XII. - 1. I., 29. I., 1., 6., 30. IV., 7. V., 30. VI. - 31. VIII., 28. IX., 27., 28. X., 17. XI.

(93) - jede (5), (6), (+) do 28. VI. a od 4. IX. a 22., 23., 29., 30. XII., 1., 30. IV., 7. V., 27. X., nejede 24. XII., od 30. VI. do 31. VIII. jede denně.