742 085-4

14. 04. 2020

Mn 80810 (Opava východ - Opava západ)

Mn 80811 (Opava západ - Opava východ)

Mn 80850 (Opava východ - Mladecko)

Mn 80853 (Mladecko - Opava východ)

Obsluha vlečky MODEL

Mn 80814 (Opava východ - Opava západ)

Obsluha vlečky NAVOS

Mn 80819 (Opava západ - Opava východ)

15. 04. 2020

Obsluha vlečky OSTROJ

Mn 80810 (Opava východ - Opava západ)

Mn 80811 (Opava západ - Opava východ)

Mn 80850 (Opava východ - Mladecko)

Mn 80853 (Mladecko - Opava východ)

Obsluha vlečky MODEL