Stezka na haldě, svažující se do údolí potoka Stará Voda (12. 9. 2015, foto: Jakub Hasák)

Stezka na haldě, svažující se do údolí potoka Stará Voda (12. 9. 2015, foto: Jakub Hasák)