Cíle a aktivity

K našim dlouhodobým cílům patří především:

- Propagace železniční (městské) dopravy,

- propagace Opavska,

- pomoc při pořádání železničních akcí a výstav s železniční tématikou,

- vydávání propagačních předmětů s železniční tématikou,

- pořádání výletů na železniční zajímavosti,

- pořádání exkurzí do podniků, které zajišťují provoz, výrobu nebo opravy kolejových vozidel,

- spolupráce s jinými železničními spolky.

V hojné míře se věnujeme dokumentaci běžného provozu železnice a zvláštních vlaků. Jedná se hlavně o fotografování lokomotiv a vozů, výlety na zvláštní jízdy nebo vlečky. Vedle fotografování se někteří zabývají i natáčením a zpracováním videa se železniční tematikou. Mezi námi najdete zájemce o historii železnic, znalce lokomotiv a jejich "životopisů", sběratele jízdních řádů, historických dokumentů, pohlednic i známek.

Kontaktujte nás