2014

Klubová činnost:

- Výroční členská schůze a volba nového výboru - 4.1.2014

- Mimořádná členská schůze a schválení nových stanov - 17.5.2014

- Provoz a navýšení kapacity webových stránek

- Zakoupení a provoz klubové domény www.ozk-opava.cz

- Informovanost členů o činnosti klubu a výboru elektronickou formou

- Pravidelné schůze OŽK každou první sobotu (pátek) v měsíci (celkem 8 schůzí)

- Zasílání plánované agendy schůzí členům pomocí elektronické pošty

- Zasílání závěrů schůzí členům pomocí elektronické pošty

- Vedle běžných schůzí mimořádná jednání výboru

- Příprava a schválení nových stanov

- Nábor a získání nových členů

- Udržování klubové nástěnky na nástupišti v ŽST Krnov

- Propagace existence klubu

Spolupráce s jinými organizacemi, spolky a sdruženími:

- Město Hradec nad Moravicí

- Česká televize, Český rozhlas, tisk

- Opavská kulturní organizace (OKO)

- České dráhy (ČD)

- Sdružení obcí Hlučínska (SOH)

- RailwayCapital a Olpas moravia Krnov

- Železniční muzeum moravskoslezské (ŽMMS)

Účast na akcích (společná účast alespoň tří členů OŽK):

- Exkurse na vlečku Gypstrend Kobeřice

- Exkurse DKV Česká Třebová

- Exkurse na vlečku Jaderné elektrárny Dukovany

- Exkurse do ŽOS Zvolen

- Výstava Czech Raildays Ostrava 2014

- 10 let IDS JMK a 50 let depa Brno-Maloměřice

- Národní den železnicev Břeclavi

- Regionální den železnice v Ostravě a Bohumíně

- Přednášky konané u příležitosti výstavy Opava železniční

Spolupráce na přípravě akcí pro veřejnost:

- Rozloučení s provozem osobních vlaků na trati 314 (smuteční oznámení, smuteční věnce na motorových vozech, smuteční pohlednice, propagace, ...)

- Zvláštní historické vlaky u příležitosti Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku - 10.5.2014

- Zahájení a pravidelný provoz "Hvoznického expresu" (ve spolupráci s dopravcem RailwayCapital členové OŽK jako průvodčí a vlakvedoucí)

- Spolupráce s Opavskou kulturní organizací na výstavě Opava železniční (zapůjčení předmětů ze sbírek členů, účast členů na vernisáži výstavy v historickcýh uniformách)

- Spolupráce s Českými drahami na přípravě oslav tří tratí na Opavsku v roce 2015

Pořádání akcí pro veřejnost:

- Přednáška pro veřejnost "140 let od nedokončení trati Opava - Trenčín" (účast cca 70 posluchačů z řad veřejnosti)

- Zvláštní jízda u příležitosti zahájení výstavy Opava železniční

Publikační a vydavatelská činnost:

- Příprava publikace "Železniční vlečky na Opavsku I. a II. díl"

- Smuteční pohlednice k ukončení provozu na trati 314

- Pohlednice "Hvozdnický expres"

- Spolupráce na katalogu k výstavě Opava železniční (vybrané kapitoly)

Ostatní:

- Odborná pomoc a spolupráce při natáčení reportáže České televize k trati Opava - Trenčín

- Finanční výpomoc na konání jízdy na Vánoční jarmark do Hradce nad Moravicí (soukromá aktivita v režii člena OŽK)

 

2013

Klubová činnost:

- Výroční členská schůze a volba nového výboru - 2.2.2013

- Založení a provoz nových webových stránek

- Zvýšení informovanosti členů o činnosti klubu a výboru elektronickou formou

- Zavedeny pravidelné schůze OŽK každou první sobotu (pátek) v měsíci (celkem 9 schůzí)

- Zavedeno zasílání plánované agendy schůzí členům pomocí elektronické pošty

- Zavedeno zasílání závěrů schůzí členům pomocí elektronické pošty

- Vedle běžných schůzí mimořádná jednání výboru

- Příprava nových stanov

- Nábor a získání nových členů (v roce 2013 přijato 5 nových členů)

- Udržování klubové nástěnky na nástupišti v ŽST Krnov

- Propagace existence klubu (internetové vyhledávače, katalogy Firmy.cz a Najisto.cz)

Spolupráce s jinými organizacemi, spolky a sdruženími:

- Klub přátel železniční dopravy Ostrava (KPŽD)

- Slezské zemské dráhy (SZD)

- Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

- České dráhy (ČD)

- Klub přátel osoblažské úzkokolejky (KPOÚ)

- Železniční muzeum moravskoslezské (ŽMMS)

- Sdružení obcí Hlučínska (SOH)

- Městské informační centrum Opava

Účast na akcích (společná účast alespoň tří členů OŽK):

- Exkurse na vlečkách AWT (Terminál kombinované přepravy a depo Paskov, Depo na koksovně Jan Šverma, Manipulační kolejiště Karviná-Doly)

- Exkurse na vlečkách UNIDO (Pardubice a Kolín)

- Exkurse ČMŽO Přerov

- Den otevřených dveří Vítkovice doprava

- dokumentace provozu na Opavsku (vlečka Kravaře-Hanůvka a jiné)

- železničářský ples v Úvalně

- Piknik kolejowy Raclawice Sl. (Polsko)

Spolupráce na přípravě akcí pro veřejnost:

- Otevírání jara 2013

- Vánoční jarmark 2013

Pořádání akcí pro veřejnost:

- 100 let trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín (OŽK jako hlavní pořadatel)

Publikační a vydavatelská činnost:

- Vlakový průvodce pro zvláštní vlak Otevírání jara 2013

- Vlakový průvodce pro zvláštní vlak Vánoční jarmark 2013

- Brožura "Železnice na Hlučínsku"

- Pohlednice "100 let trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín"

- Razítko "100 let trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín"

- příprava publikace "Železniční vlečky na Opavsku"

Ostatní:

- Odborná pomoc studentovi vysoké školy při tvorbě práce zabývající se železnicemi Opavska

 

2012

Klubová činnost:

- Členská schůze - 7.1.2012

- Klubový bowling

- Provoz klubových internetových stránek ozk.goo.cz

- Udržování klubové nástěnky na nástupišti v ŽST Krnov

Pořádání akcí pro veřejnost:

- Vycházka Po stopách zaniklých kolejí v Opavě (7.4.2012)

- Vycházka po zrušené trati Petřkovice doly – Petřkovice (17.3.2012)

- Vycházka po nedostavěné trati Petřkovice – Chalupki (17.3.2012)

- Vycházka po stopách zrušené tramvaje v Bohumíně (17.3.2012)

- Vycházka Po zaniklé karvinské části Slezských zemských drah a trati M.D.O.K (25.3.2012)

Účast na akcích (společná účast alespoň tří členů OŽK):

- Výlet na úzkorozchodnou trať Miškolc – Lillefüred (31.3.2012)

Spolupráce na přípravě akcí pro veřejnost:

- Výletní vlaky SZD

- Výstava "Povídání o mašinkách v Muzeu Komenského Přerov"

Pořádání akcí pro veřejnost:

- Příprava oslav 120 let trati Opava – Svobodné Heřmanice spojené s jízdou zvláštního vlaku Krnov – Opava – Svobodné Heřmanice a doprovodný program

Publikační a vydavatelská činnost:

- Příprava brožurky a pohlednice k výročí 120 let tratě Opava – Svobodné Heřmanice

Ostatní:

- Odborná pomoc při natáčení propagačního videa projektu "Oživlé technické památky" (MAS Opavsko)

 

2011

Členská schůze - 8.1.2011

Provoz internetových stránek

Provoz nástěnky na nástupišti v žst. Krnov

Vycházka po neprovozované trati Bruntál-Malá Morávka

Vycházka po plánované trati Osoblaha-Raclawice Slaskie

Provedeno bezpečnostní školení Op 16

Příprava pohlednic OŽK

Příprava pochůzky po bývalé opavské cukrovarnické vlečce

Výlet do Švýcarska a Rakouska

Jízda zvláštního historického fotovlaku motorovým vozem M 131.1454 u příležitosti 10 let činnosti OŽK v trase Krnov-Opava-Svobodné Heřmanice

Vydání:

- Klubové brožury k 10 výročí OŽK

- Výroční samolepka

- Drobné úpravy v Putování po úzkých kolejích CZ

- Úpravy Pohádek 2

- DVD Osoblažka

- PF 2012

Spolupráce na akcích:

- Den Radegastu Ostrava-Nošovice

- Výletní vlaky SZD

- Vernisáž výstavy "Povídání o mašinkách" v Muzeu Komenského Přerov

- Průvodcovská činnost po železničních Technických památkách na Opavsku

- Účast na akcích ČD a jiných spolků

- Czech Raildays 2011 – Dny kolejové dopravy Ostrava

- 170 let železnice v Přerově

 

2010

Členská schůze - 9.1.2010

Provoz klubových internetových stránek ozk.goo.cz

Vycházka po zrušeném úseku trati Opava - Pilszcz

Oprava a udržování klubové nástěnky na nástupišti v ŽST Krnov

Provedeno školení Kabinetu bezpečnosti práce odborným lektorem DVI, a.s. RCV Ostrava p.Přecechtělem (čestný člen OŽK)

Spolupráce se Slezkými zemskými drahami, o.p.s, doprovod zvláštních vlaků, což byla letos opět hlavní činnost OŽK.

Po loňském vyjednávání se SZD byly opět s členy OŽK podílejících se na provozu zvláštních vlaků SZD uzavřeny před začátkem sezóny 2010 individuální Dohody o provedení práce v souladu s ustanovením Zákona c.262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdejších předpisů v platném znění.

Spolupráce s KPŽD Ostrava

Výstavka u příležitosti 105 let trati Opava - Hradec

Finanční pomoc k výrobě brožury 105 let trati Opava - Hradec

Vydáno:

- Rozšíření brožury Putování po úzkých kolejích

- Vydání polské verze Putování po úzkých kolejích

- Příprava pohlednic SZD

- Trička SZD

- Brožurka 110 let Opava - Hradec

Účast na akcích:

- Czech Raildays 2010 - dny kolejové dopravy Ostrava

- Den železnice - dvoudenní akce v Olomouci a okolí

- Jízda motorového vozu 850 na Malou Morávku

- Den Radegastu Ostrava - Nošovice

- Zittau - úzkokolejky + oslavy 110 let trati Liberec - Česká Lípa

- Exkurze v CZ LOKO Jihlava

 

2009

4. 1. 2009 členská schůze

Nadále udržovány internetové stránky

Provedeno bezpečnostní školení Op 16

Individuální sjednání „brigády“ k výpomoci na SZD - Osoblažka

Klubový výlet do Vagonářského muzea Studénka

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- Zájezd do Paříže (vybraní členové OŽK)

- 150 let trati Pardubice – Liberec, Jaroměř – Malé Svatoňovice

- 100 let lesní železnice Čierný Balog (SR)

- Czech Raildays 2009 Ostrava

- 110 let trati Otrokovice - Zlín - Vizovice

Spolupráce na akcích:

- Průvodci na zvláštních vlacích SZD na trati 298

- Den dráhy na Osoblažce + parní vlaky Krnov -Třemešná a zpět

Vydání:

- Kapesní kalendář 2010 SZD

- Pohádky 2


2008

5.1.2008 Členská schůze

Nadále udržovány internetové stránky

Sjednána dohoda o spolupráci při jízdách Slezských zemských drah na Osoblažce 2008

15.3.2008 mimořádná členská schůze se změnou Stanov OŽK

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- Otvírání jara (5.4.)

- Lužná (28.6.)

- 150 let Ústecko - teplické dráhy (27. a 28.9.)

- Mikulášská jízda Olomouc-Moravský Beroun s 464.202 6.12.2008

- Rozloučení s tratí 253 Vranovice – Pohořelice s 475.101 14.12.2008

Spolupráce na akcích:

- Den dráhy na Osoblažce – 110 let trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha

- Průvodci zvláštních vlaků na Osoblažce

- SENÁTOR EXPRES Frýdek Místek - Ostravice a zpět (12.10.)

Vydání:

- Putování po úzkých kolejích (brožura o Osoblažce, rozšířené vydání)

- Samolepky z Osoblažky

- DVD – Projížďka trati 316

- DVD – Stanice, zastávky, vlečky, zabezpečovací zařízení trati 316

- DVD Zabezpečovací zařízení trati 316

- DVD Přerovská Šlechtična 475.1142 Poslední výkony

- DVD Z Hané, přes Jeseníky do Slezska

 

2007

7.1.2007 členská schůze

Nadále udržovány internetové stránky

Koupě nového dřevěného razítka (znak klubu)

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- Pod vrcholky Bílých Karpat (3.3., 498.022 + 464.202)

- 110 let Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

- 120 let Veselí nad Lužnicí - Jihlava

- Den železnice v Ostravě – 160 let Lipník nad Bečvou - Bohumín

Spolupráce na akcích:

- KŽC Krnov-Kobeřice (24.3.)

- Otevírání jara (14.4.)

- Den dráhy na Osoblažce

- Průvodci zvláštních vlaků na Osoblažce

- Den Radegastu v Nošovicích

Vydání:

- Putování po úzkých kolejích (brožura o Osoblažce)

- opětovně Nádraží vypravuje

- vydání kalendáře na rok 2008

- PFka 2008

 

2006

7.1.2006 členská schůze

Nadále udržovány internetové stránky

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- 423.041 Ostrava hl.n – Valašské Meziříčí (7.10.)

- 464.202 Olomouc – Krnov a zpět

- Pod vrcholky Bílých Karpat

- 50 let od cesty odboráře Gustava Anděla do Tater (Praha-Košice a zpět)

- Návrat do 30. let minulého století (Pňovany-Bezdružice)

- Parní akce v Bratislavě (Setkání Ušatých)

- 100 let trati Jindřichův Hradec - Obrataň

Spolupráce na akcích:

- Bambiriáda

- Den dráhy na Osoblažce

- Průvodci zvláštních vlaků na Osoblažce

- Zvláštní jízda na Osoblažce pro fotografy z Německa

Vydání:

- PFka 2007

 

2005

8.1.2005 členská schůze

Nadále udržování nástěnka a internetová stránka

Vydány klubové průkazky (bez kolku)

Založen archív OŽK

Ukončení činnosti OŽK mládeže

Spolupráce na celostátní akci Banbiriáda v Opavě

Novelizace úředního razítka podle nových norem

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- Pod vrcholky Bílých Karpat

- Rozloučení s 354.1217

- Jízda Olomouc-Kojetín-Tovačov-Kroměříž

- Oslavy staré Tišnovky

- 150 let parostrojní železnice na Kladně

- 150 let Buštěhradské dráhy – setkání parních lokomotiv v Lužné u Rakovníka

- Bratislava

- Den železnice v Ostravě

- Den Radegastu

- Kyklop – Ostrava-Val.Mez.

- 100 let MHD v Opavě

Spolupráce na akcích:

- Průvodci zvláštních vlaků na Osoblažce

- Den dráhy na Osoblažce

Vydání:

- PFka 2006


2004

3.1.2004 členská schůze

Vznik OŽK mládeže

Nadále udržována nástěnka, internetová stránka a konány dětské schůzky

Spolupráce na celostátní akci Bambiriáda v Opavě

Účast na akcích ČD a jiných spolků:

- 30 let pražského metra (9.5.)

- 120 let Hranice – Valašské Meziříčí (2.10.)

Spolupráce na akcích:

- Otvírání jara (3.4.)

- Den úzkorozchodné dráhy Třem.-Osoblaha (26.6.) průvodci + výstava ve voze 015

- Průvodci zvláštních vlaků na Osoblažce v letních měsících

- 1. jízda U 46.002 na Osoblažce (13.11.)

Vydání:

- Vydání pohádek „Nádraží vypravuje“

 

2003

4.1.2003 členská schůze

6.9.2003 členská schůze

Dále udržována nástěnka, internetová stránka a konány dětské schůzky

Založení vlastní revizní komise financí klubu

Účast členů klubu na akcích ČD a jiných spolků:

- Šerák

- Pod vrcholky Bílých Karpat (poslední jízda 475.1142)

- Rozloučení s Albatrosem (498.106)

- Pálení čarodějnic na Jánském vrchu

- Zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku

- Jarní countryexpres

- 100 let trati Tábor – Bechyně

- Den úzkorozchodné dráhy

Spolupráce na akcích:

- Otvírání jara

- 90 let trati Opava-Hlučín

- Den železnice

Vydání:

- Brožury k 90 letům trati do Hlučína

- vydání částečně barevného časopisu OŽK (1 číslo, 1.9.2003)

 

2002

5.1.2002 konána USTANOVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OŽK

15.1.2002 registrace u Ministerstva vnitra ČR

10.8.2002 slavnostní schůze k 1 roku fungování OŽK

Udržování nástěnky na 1.nástupišti nádraží Opava východ

Udržování internetové stránky

Nátěr točny na nádraží Opava Východ (srpen)

Exkurze v DKV Valašské Meziříčí

Konání „dětských schůzek“ OŽK

Průkazky s ročním kolkem pro členy klubu-platily do roku 2004

Účast členů klubu na těchto akcích konaných ČD, nebo jinými spolky:

- 100 let trati Tanvald - Kořenov - Sklarská Poreba

- Den úzkorozchodné dráhy Třemešná ve Slezsku – Osoblaha

- Czech Raildays

- Zahájení sezony v Mladějově

- 50 let trolejbusů v Ostravě

- Jízdy historických tramvají v Ostravě

- Pod vrcholky Bílých Karpat

- Šerák 2002

Spolupráce na akcích:

- Otvírání jara

- 110 let Opava-Svobodné Heřmanice (-Horní Benešov).

- 130 let Olomouc-Krnov-Opava/Jindřichov ve Slezsku

- Den železnice

Vydání:

- Brožura ke 110 letům trati do Svobodných Heřmanic

- Samolepek ke 110 letům trati do Svobodných Heřmanic

- Pamětní jízdenky ke 110 letům trati do Svobodných Heřmanic

- Videonahrávky o trati Olomouc-Opava/Jindřichov ve Slezsku včetně záběrů z oslav

 

2001

Nápad na založení klubu pro (nejen) opavské železniční fanoušky vznikl při jízdě ve vlaku z jedné akce v hlavách 3 stálých členů. Do této doby jsme se neorganizovaně scházeli na nástupišti žst. Opava východ.

Předběžné upřesnění požadavků a cílů činnosti klubu.

Domluva s vedením žst. Opava východ (panem přednostou ing. Jiřím Válečkem) na možnosti využívání jedné místnosti ve stanici Opava východ ke klubovým schůzkám a přípravám klubových akcí.

10.8.2001 oficiální založení klubu pod názvem Opavský železniční klub a přednesení přítomným osobám návrhu na činnost, diskuze k programu, vzniku klubu a cílům.

Prvotní činnost spočívající v získávání kontaktů, členské základny, upřesnění plánů a prvotní rozdělení úkolů nutných k provozu klubu.

Prvotní příjem z různých zdrojů na činnost klubu-do konce roku

Založení internetové stránky OŽK

Exkurze v ČKD Vagónka a.s. Vítkovice

Jízda na vlečku Gypstrend Kobeřice v rámci Dne železnice

Účast členů klubu na těchto akcích konaných ČD, nebo jinými spolky:

- 145 let trati Kladno - Kralupy nad Vltavou

- 100 let lokomotiv řady 404.0, 50 let lokomotiv řady T426.0

- 160 let Severní dráhy císaře Ferdinanda

- Podzimní Country Expres, 110 let tratě Suchdol na Odrou - Budišov nad Budišovkou

- Mikulášská jízda Opava východ - Olomouc - Krnov

Spolupráce na akcích:

- Den železnice 2001 (22.9.)