710.682 s vozem 011.636 klesá ze Svobodných Heřmanic do Jakartovic (Os 18351, 5. 9. 2015, foto: Jakub Hasák).

710.682 s vozem 011.636 klesá ze Svobodných Heřmanic do Jakartovic (Os 18351, 5. 9. 2015, foto: Jakub Hasák).