801.443 s vozem Blm sjíždí ze Svobodných Heřmanic do Jakartovic (27. 5. 2017, Os 10941, foto: JH).

801.443 s vozem Blm sjíždí ze Svobodných Heřmanic do Jakartovic (27. 5. 2017, Os 10941, foto: JH).