Brožura "Železničářský slang 2014"

Brožura "Železničářský slang 2014"

Přehled historických a současných železničářských slangových výrazů a přezdívek. Navazuje na  knihu profesora Jaroslava Hubáčka s názvem „Železničářský slang“ z roku 1974. Doplňuje historické přezdívky o nové výrazy a obsáhlý přehled přezdívek lokomotiv.

Byl vydán pouze omezený náklad!

48 stran textu + barevná obálka na lesklém papíře, laserový tisk, vazba sešitím.

O čem se v brožuře dočtete?

V první, obsahově nejobsáhlejší, je provedena sumarizace a revize železničních slangových výrazů uvedených v publikaci z roku 1974. Pojmy byly abecedně seřazeny a v některých případech byly opraveny vysvětlující texty. U zastaralých výrazů, které se již běžně nepoužívají, je uveden symbol (Z). Dále bylo doplněno několik stovek výrazů, které v seznamech doposud chyběly, a výrazy nově vzniklé.

Ve druhé části publikace je uveden kratší přehled přezdívek a označení konkrétních železničních tratí. Základem byl opět „Železničářský slang“, jehož výrazy byly aktualizovány a doplněny.

Třetí a čtvrtá část se věnují přezdívkám hnacích vozidel, lokomotiv a motorových vozů. V tomto případě byl zvolen odlišný princip řazení. Ke každé lokomotivní řadě jsou přiděleny její přezdívky. Třetí část, věnující se parní trakci, je možné vzhledem k ukončení parního provozu u nás považovat za uzavřenou kapitolu. Přesto zde byly doplněny desítky nových výrazů.

Čtvrtá část se zabývá vozidly moderních trakcí a je vzhledem k nákupu nových typů lokomotiv a vozů stále živá. Nové přezdívky a označení lokomotiv vznikají prakticky s každou nově dodanou řadou. Zatímco „Železničářský slang“ z roku 1974 definoval slangové označení pouze několik základních lokomotivních řad, současné počty zaznamenaných přezdívek rostou do stovek.

Pátá část dokládá rozvinutý slang železničních fanoušků a fotografů železnice. Ten je zastoupen problematikou výrazů týkajících se oblíbených strojů řad 700–703. „Prasátka“, jak jsou lokomotivy přezdívány pro svůj vzhled, jsou provozována zejména v závodové dopravě na vlečkách.

(použit ilustrační obrázek obalu z roku 2011)

Aktuálně vyprodáno!