Dolní Životice

FARNÍ KOSTEL BOŽSKÉHO SPASITELE

Kostel Božského Spasitele se nachází ve středu obce zhruba 700 metrů od stanice Dolní Životice. Byl postaven v roce 1907 – 1908 nákladem hraběte Razumovského podle projektu L. Schneidera. Jedná se o dvoulodní pseudorománskou stavbu s prvky německého romantismu. Kostel je považován za velmi cennou architektonickou památku.

 

KAPLE SVATÉHO SALVÁTORA

Stavba pochází z roku 1769. Vystavět ji dal na místě tehdejší kaple opředené místními pověstmi o její zázračnosti tehdejší držitel Životic svobodný pán Karel Orlík z Laziska jako dík za své uzdravení z těžké nemoci. Kaple se stala poutním místem. Poutě se konají do dnešní doby na svátek Povýšení svatého kříže - 14. září, kdy se schází procesí z blízkého i dalekého okolí.

 

ZBYTKY TVRZE DOLNÍ ŽIVOTICE – POLÁKOVO KOLO

Na zbytky tvrze ze 13. století je možno narazit poblíž obecního úřadu v cípu mezi místní komunikací vedoucí do Mikolajic a železniční tratí na soukromém pozemku. Bývalá tvrz na ploše o rozměrech 24 m x 33 m s příkopem a valem po celém obvodu. Příkop dosahuje místy hloubky přes 3 m a šířky až 20 m. Bližší prohlédnutí tvrziště je možné po domluvě s majitelem pozemku, který bydlí v domku vedle tvrziště. Jedná se o starobylé slovanské hradiště postavené poddanými zakladatele Životic rytíře Siboty. Takovéto tvrze byly Slovany stavěny v nepřístupných močálovitých místech stejně jako tomu bylo v Životicích. V roce 1241 byla tvrz krutě poničena Tatary. Kolem roku 1850 bydlel v domku vedle tvrze pan učitel Jan Polák, jehož jméno se vyskytuje v zápisech Gruntovních a jiných knih - odtud "Polákovo kolo". Dle dochovaných zbytků vodní tvrze lez usoudit, že Životice jsou nejstarší osadou na řece Hvozdnici.

 

CYKLISTICKÉ ZÁVODY "MTB ŽIVOTSKÉ HORY"

Každým rokem startují z Dolních Životic cyklistické závody, které pořádá občanské sdružení Iron Team Opava. Závodníci si mohou vybrat z dvou tratí o délce 30 a 50 kilometrů, pamatováno je i na nejmladší účastníky závodu (Závod odrážedel, Závod dětí). Bližší informace na www.ironteam.cz/.

 

BŘIDLIČNÁ ŠTOLA KAPALIČNÁ

Na souřadnicích 49°52'38.896"N, 17°45'37.581"E se nachází zachovalá průzkumná štola. Další informace a fotografie najdete na smirci-krize.cz/fotky-ms-op-stola-dolni-zivotice-kapalicna.php.

 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE DOLNÍ ŽIVOTICE

www.dolnizivotice.cz

 

Fotogalerie: Dolní Životice