Nákladní doprava na trati 314

 

 Nákladní dopravu na trati Opava východ - Svobodné Heřmanice zajišťuje dopravce ČD Cargo pomocí jednoho páru manipulačních vlaků. Manipulační vlaky dopravuje lokomotiva zajišťující posun v Opavě východ a okolí (řada 742, případně 753.7). Vlaky bývají vypravovány v úterý a čtvrtek, ale podle aktuální situace mohou jet i v ostatní pracovní dny. Nakládka probíhala do léta 2017 v dopravnách Mladecko a Svobodné Heřmanice, v současnosti jsou vozy k nakládce přistavovány pouze do Mladecka. Stežejní je nakládka kalamitního dřeva jak pro tuzemské, tak zahraniční odběratele, několikrát do roka bývá nakládána břidlice na export.