Nákladní doprava na trati 314

 

 Nákladní dopravu na trati Opava východ - Svobodné Heřmanice zajišťuje dopravce ČD Cargo pomocí jednoho páru manipulačních vlaků. Manipulační vlaky dopravuje lokomotiva zajišťující posun v Opavě východ (řada 742, případně 753.7). Vlaky bývají vypravovány v pracovní dny. Zátěž zde tvoří kalamitní dřevo jak pro tuzemské, tak zahraniční odběratele, několikrát do roka bývá nakládána břidlice na export. Do léta 2017 probíhala nakládka dřeva v dopravnách Mladecko a Svobodné Heřmanice, v současnosti se dřevo nakládá jen v Mladecku. Břidlice bývá nakládána na obou uvedených místech.

 

Jízdní řád manipulačních vlaků (GVD 2018 / 2019):

Mn 80850

11:25 Opava východ

11:54 - 12:09 Mladecko

12:25 Svobodné Heřmanice

Mn 80851

12:50 Svobodné Heřmanice

13:07 - 13:19 Mladecko

13:55 Opava východ

Podle aktuální situace jezdí manipulační vlaky i dříve (zejména Mn 80851, není-li obsluhována dopravna Svobodné Heřmanice). Posun v Mladecku trvá zpravidla 20 minut.