Z historie do současnosti

 

 První úvahy o propojení měst Opava a Horní Benešov pomocí železnice se objevily již v roce 1883. V roce 1890 byla Severní dráze císaře Ferdinanda vydána stavební koncese a  téměř 30 kilometrová trať, vedená převážně údolím Hvozdnice, byla dokončena do dvou let. 29. června začal jízdou prvního slavnostního vlaku pravidelný provoz. Po zestátnění v roce 1906 přebírají provoz C. k. rakouské státní dráhy. Konec první světové války přinesl další změnu a provoz od té doby zajišťovaly Československé státní dráhy a to až do konce roku 1992 (s přestávkou v období druhé světové války, kdy zde vládly německé říšské dráhy - DRB). Zpočátku smíšené vlaky byly v průběhu času rozděleny. V nákladní dopravě byly za éry ČSD v provozu lokomotivy řad 422.0 a 423.0, v osobní dopravě začaly dominovat vozy M 120.4, M 232.2 a po druhé světové válce pak známé M 131.1. Již ve druhé polovině 60.let je provoz tratě hodnocen jako ztrátový a vynořují se první úvahy o zastavení provozu. Těm dodal váhu také údajný propad tělesa železniční tratě mezi Svobodnými Heřmanicemi a Horním Benešovem, ke kterému mělo dojít vlivem důlní činnosti. Kvůli tomu byl zmíněný úsek k 7. 4. 1970 uzavřen a pozěji byly koleje demontovány.

 Druhá polovina 70. let přináší změnu v nasazených vozidlech. Stárnoucí motorové vozy M 131.1 jsou nahrazovány rozšířenými vozy řady M 152.0 (dnes 810), kterých bylo pro ČSD vyrobeno celkem 678 kusů v normálněrozchodné verzi. V nákladní dopravě končí parní lokomotivy a jsou nahrazovány nejdříve ne moc spolehlivými lokomotivami T 466.0 (735), které pak vytlačuje úspěšná řada T 466.2 (742), vozící zde nákladní vlaky dodnes. V letech 1993 - 2002 patřila správa tratě i provoz pod stání organizaci České dráhy. K 1. 1. 2003 dochází k oddělení správy infrastruktury od provozu. Infrastruktura (trať, budovy) připadly státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC, s. o.), osobní i nákladní dopravu zajišťuje dopravce České dráhy, a. s. Konec roku 2005 přináší zastavení osobní dopravy v úseku Jakartovice - Svobodné Heřmanice; poslední pravidelný osobní vlak tudy projel v neděli 10. 12. 2005. V roce 2007 je aktivováno dálkové ovládání odbočky Moravice a v osobních vlacích je zaveden intergovaný dopravní systém ODIS. Koncem roku se pak České dráhy rozdělují na České dráhy, a. s. (zajišťující osobní dopravu) a ČD Cargo, a. s. (zajišťující nákladní dopravu) O sedm let později, 122 let od začátku pravidelného provozu na této trati, je z důvodu vysoké ztrátovosti zastavena osobní doprava v úseku Opava východ - Jakartovice. Na trati tak zůstaly pouze nákladní vlaky, svážející mletou břidlici ze Svobodných Heřmanic, případně dřevo z Mladecka.

 

Základní údaje a parametry trati:

Provozní délka:

25,300 km

Rozchod kolejí:

1435 mm

Největší sklon trati:

32,3 promile (úsek Jakartovice - Svobodné Heřmanice)

Maximální traťová rychlost:

50 km / h

Minimální poloměr oblouku:

200 m (před Svobodnými Heřmanicemi)

Největší nadmořská výška:

490 m. n. m. (u Svobodných Heřmanic)


Projeďte si trať z pohodlí domova:

Na internetu se můžete podívat jak vypadá trať z pohledu strojvedoucího. Video je z 95% opravdu podle skutečnosti.

Přejeme příjemné naladění na skutečnou projížďku Hvozdnickým expresem.

Zde je odkaz na videoprojížďku na počítačové hře Microsoft Train Simulator:

https://www.youtube.com/watch?v=eeTT3KUbCZQ

Členové OŽK nejsou autory videa.

 

Fotogalerie: Z historie do současnosti